Trang chủ > Liên hệ chúng tôi
About Us

Tên công ty: Công ty Quản lý Chuỗi Cung ứng Quốc tế Tây An

Địa chỉ: No.610 QingYang Int. Plaza, số 65 Keji Er Road, Tây An, Trung Quốc.

Trang web: www.autonewland.com

Điện thoại: 86 29 8839095 88332400 88335563
Fax: 86 29 88322370

Email: sherry@autonewland.com


Các sản phẩm
Công cụ xe hơi
Phụ kiện xe điện
Đèn ôto
Công cụ khẩn cấp xe hơi
Sản phẩm làm sạch xe
Phụ tùng ô tô
Liên hệ chúng tôi
Điện thoại: +8613772528068
Fax: 02988322370
Địa chỉ: No.610 QingYang Int.Plaza, No.65 Keji 2 Road, Tây An, Trung Quốc
Email: sherry@autonewland.com
Yêu cầu thông tin